Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4, Mg và FeCO3 vào dung dịch chứa NaNO3 và 0,286 mol H2SO4, thu được 0,08 mol hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2 và 0,02 mol H2) có khối lượng 2,056 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 0,514 mol NaOH, thu được 18,616 gam kết tủa và 0,01 mol khí. Biết các phản ứng đều xả ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng FeCO3 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 564833: Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4, Mg và FeCO3 vào dung dịch chứa NaNO3 và 0,286 mol H2SO4, thu được 0,08 mol hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2 và 0,02 mol H2) có khối lượng 2,056 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 0,514 mol NaOH, thu được 18,616 gam kết tủa và 0,01 mol khí. Biết các phản ứng đều xả ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng FeCO3 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 12,5%.

B. 14,8%.

C. 15,6%.

D. 25,6%.

Câu hỏi : 564833

Phương pháp giải:

- Lập sơ đồ của bài toán.

- Sử dụng kết hợp các phương pháp giải nhanh: bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng, bảo toàn điện tích.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(X\left\{ \begin{array}{l}F{\rm{e}}\\F{{\rm{e}}_3}{O_4}\\Mg\\F{\rm{e}}C{{\rm{O}}_3}\end{array} \right. + \left\{ \begin{array}{l}NaN{{\rm{O}}_3}\\{H_2}S{O_4}:0,286\end{array} \right. \to Y\left( {0,{{08}^{mol}};2,{{056}^g}} \right)\left\{ \begin{array}{l}C{O_2}\\NO\\{N_2}\\{H_2}:0,02\end{array} \right. + Z\left\{ \begin{array}{l}F{{\rm{e}}^{2 + }},F{{\rm{e}}^{3 + }},M{g^{2 + }}\\N{H_4}^ + :0,01\\N{a^ + }\\S{O_4}^{2 - }:0,286\end{array} \right. + {H_2}O\)

  \(Z + NaOH \to 18,616\left( g \right) \downarrow \left\{ \begin{array}{l}F{{\rm{e}}^{2 + }},F{{\rm{e}}^{3 + }},M{g^{2 + }}\\O{H^ - }:0,504\end{array} \right.\)

  - Khi Z tác dụng với tối đa với NaOH:

  nNaOH = 2nFe2+ + 3nFe3+ + 2nMg2+ + nNH4+ ⟹ 2nFe2+ + 3nFe3+ + 2nMg2+ = 0,504 mol

  - BTĐT dd Z ⟹ nNa+ = 2nSO42- - (2nFe2+ + 3nFe3+ + 2nMg2+) - nNH4+ = 0,058 mol = nNaNO3

  - Từ mkết tủa = 18,616 gam ⟹ mFe, Mg = 18,616 - 0,504.17 = 10,048 gam

  - Bảo toàn H ⟹ nH2O = (2nH2SO4 - 2nH2 - 4nNH4+)/2 = 0,246 mol

  - BTKL: mX = mkhí + mZ + mH2O - (mNaNO3 + mH2SO4) = 12,544 gam

  - Đặt nCO2 = a; nNO = b; nN2 = c (mol)

  Ta có hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}{n_Y} = a + b + c + 0,02 = 0,08\\{m_Y} = 44{\rm{a}} + 30b + 28c + 0,02.2 = 2,056\\b + 2c + 0,01 = 0,058\left( {BT.N} \right)\end{array} \right. \to a = 0,016\)

  ⟹ nFeCO3 = nCO2 = a = 0,016 mol

  ⟹ %mFeCO3 = (0,016.116/12,544).100% = 14,796%.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com