Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cường độ dòng điện đi qua một ampe kế xoay chiều có biểu thức là \(i = \sqrt 2 \cos 100\pi t\,\,\left( A \right)\). Số chỉ của ampe kế này là

Câu 568132: Cường độ dòng điện đi qua một ampe kế xoay chiều có biểu thức là \(i = \sqrt 2 \cos 100\pi t\,\,\left( A \right)\). Số chỉ của ampe kế này là

A. 1 A.

B. 0,7 A.

C. 0,5 A.

D. 2 A.

Câu hỏi : 568132

Phương pháp giải:

Số chỉ của ampe kế cho biết giá trị hiệu dụng của dòng điện: \(I = \dfrac{{{I_0}}}{{\sqrt 2 }}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số chỉ của ampe kế bằng giá trị hiệu dụng của dòng điện:

  \(I = \dfrac{{{I_0}}}{{\sqrt 2 }} = \dfrac{{\sqrt 2 }}{{\sqrt 2 }} = 1\,\,\left( A \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com