Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Gọi \(M = \max f\left( x \right),\,\,x \in \left[ { - \dfrac{\pi }{3};\dfrac{\pi }{2}} \right]\), với \(f\left( x \right) = \dfrac{{\cos x + m}}{{2 - \cos x}}\). Tính \(m\) để \(M = 1\)?

Câu 569715:  Gọi \(M = \max f\left( x \right),\,\,x \in \left[ { - \dfrac{\pi }{3};\dfrac{\pi }{2}} \right]\), với \(f\left( x \right) = \dfrac{{\cos x + m}}{{2 - \cos x}}\). Tính \(m\) để \(M = 1\)?

A.  \(m = 0\) 

B. \(m = 1\) 

C. \(m = 2\) 

D. \(\left[ \begin{array}{l}m =  - 1\\m =  - 2\end{array} \right.\)

Câu hỏi : 569715
 • Đáp án : A
  (32) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt \(\cos x = t\)

  Vì \(x \in \left[ { - \dfrac{\pi }{3};\dfrac{\pi }{2}} \right] \Rightarrow t \in \left[ {0;1} \right]\)

  \( \Rightarrow y = \dfrac{{t + m}}{{ - t + 2}}\) trên \(\left[ {0;1} \right]\)

  Ta có: \(y' = \dfrac{{2 + m}}{{{{\left( { - t + 2} \right)}^2}}}\)

  Giả sử \(y' > 0 \Rightarrow 2 + m > 0 \Leftrightarrow m >  - 2\)

  Bảng biến thiên với \(t \in \left[ {0;1} \right]\):

  \( \Rightarrow \max y = y\left( 1 \right) = \dfrac{{1 + m}}{{ - 1 + 2}} = 1 \Leftrightarrow 1 + m = 1 \Leftrightarrow m = 0\).

  Giả sử \(y' < 0 \Rightarrow \) Không thỏa mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com