Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các số hữu tỉ sau: \(\dfrac{2}{5};\dfrac{6}{{ - 15}}; - \dfrac{3}{7};\dfrac{4}{{ - 12}};\dfrac{{ - 14}}{{35}};\dfrac{4}{{ - 10}};\dfrac{{17}}{{40}}\)

a) Tìm số đối của các số trên?

b) Chỉ ra số hữu tỉ dương và số hữu tỉ âm?

Câu 570238: Cho các số hữu tỉ sau: \(\dfrac{2}{5};\dfrac{6}{{ - 15}}; - \dfrac{3}{7};\dfrac{4}{{ - 12}};\dfrac{{ - 14}}{{35}};\dfrac{4}{{ - 10}};\dfrac{{17}}{{40}}\)

a) Tìm số đối của các số trên?

b) Chỉ ra số hữu tỉ dương và số hữu tỉ âm?

Câu hỏi : 570238

Phương pháp giải:

+ Số đối của \(x\) là \( - x\)

+ \(x > 0\): \(x\) là số hữu tỉ dương

+ \(x < 0:x\) là số hữu tỉ âm

 • (9) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Số đối của các số trên lần lượt là: \( - \dfrac{2}{5};\dfrac{6}{{15}};\dfrac{3}{7};\dfrac{4}{{12}};\dfrac{{14}}{{35}};\dfrac{4}{{10}}; - \dfrac{{17}}{{40}}\)

  b)

  + Số hữu tỉ dương gồm các số sau: \(\dfrac{2}{5};\dfrac{{17}}{{40}}\)

  + Số hữu tỉ âm gồm các số: \(\dfrac{6}{{ - 15}}; - \dfrac{3}{7};\dfrac{4}{{ - 12}};\dfrac{{ - 14}}{{35}};\dfrac{4}{{ - 10}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com