Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một ô tô chạy với tốc độ 50 km/h trong trời mưa. Mưa rơi theo phương thẳng đứng. Trên cửa kính bên của xe, các vệt mưa rơi làm với phương thẳng đứng một góc \({60^0}\).

Một ô tô chạy với tốc độ 50 km/h trong trời mưa. Mưa rơi theo phương thẳng đứng. Trên cửa kính bên của xe, các vệt mưa rơi làm với phương thẳng đứng một góc \({60^0}\).

Câu 1: Xác định vận tốc của giọt mưa đối với xe ô tô.

A. 100 km/h.

B. 86,6 km/h.

C. 57,7 km/h.

D. 28,9 km/h.

Câu hỏi : 577181

Phương pháp giải:

Công thức cộng vận tốc: \(\overrightarrow {{v_{13}}}  = \overrightarrow {{v_{12}}}  + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi vận tốc của ô tô so với mặt đất là \({v_{xd}}\)

  Vận tốc của giọt nước mưa so với mặt đất là \({v_{md}}\)

  Vận tốc của giọt nước mưa so với ô tô là:

  \(\overrightarrow {{v_{mx}}}  = \overrightarrow {{v_{md}}}  + \overrightarrow {{v_{dx}}}  = \overrightarrow {{v_{md}}}  - \overrightarrow {{v_{xd}}} \)

  Ta có hình vẽ:

  Từ hình vẽ ta thấy:

  \(\begin{array}{l}\sin {60^0} = \dfrac{{{v_{xd}}}}{{{v_{mx}}}} \Rightarrow {v_{mx}} = \dfrac{{{v_{xd}}}}{{\sin {{60}^0}}}\\ \Rightarrow {v_{mx}} = \dfrac{{50}}{{\sin {{60}^0}}} \approx 57,7\,\,\left( {km/h} \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Xác định vận tốc của giọt mưa đối với mặt đất.

A. 100 km/h.

B. 86,6 km/h.

C. 57,7 km/h.

D. 28,9 km/h.

Câu hỏi : 577182

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức lượng giác

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ hình vẽ ta thấy:

  \({v_{md}} = {v_{xd}}.\cot {60^0} = 50.\cot {60^0} \approx 28,9\,\,\left( {km/h} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com