Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ô tô A chạy thẳng về hướng Tây với vận tốc 40 km/h. Ô tô B chạy thẳng về hướng Bắc với vận tốc 60 km/h. Hãy xác định vận tốc của ô tô B đối với người ngồi trên ô tô A.

Câu 577183: Ô tô A chạy thẳng về hướng Tây với vận tốc 40 km/h. Ô tô B chạy thẳng về hướng Bắc với vận tốc 60 km/h. Hãy xác định vận tốc của ô tô B đối với người ngồi trên ô tô A.

A. 72,1 km/h, hướng \(56,{3^0}\) Đông – Bắc.

B. 72,1 km/h, hướng \(33,{7^0}\) Đông – Bắc.

C. 72,1 km/h, hướng \(56,{3^0}\) Tây – Bắc.

D. 72,1 km/h, hướng \(33,{7^0}\) Tây – Bắc.

Câu hỏi : 577183

Phương pháp giải:

Công thức cộng vận tốc: \(\overrightarrow {{v_{13}}}  = \overrightarrow {{v_{12}}}  + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi vận tốc của ô tô A so với đất là \({v_{Ad}}\)

  Vận tốc của ô tô B so với đất là \({v_{Bd}}\)

  Vận tốc của ô tô B so với ô tô A là:

  \(\overrightarrow {{v_{BA}}}  = \overrightarrow {{v_{Bd}}}  + \overrightarrow {{v_{dA}}}  = \overrightarrow {{v_{Bd}}}  - \overrightarrow {{v_{Ad}}} \)

  Ta có hình vẽ:

  Từ hình vẽ ta thấy:

  \(\begin{array}{l}{v_{BA}} = \sqrt {{v_{Ad}}^2 + {v_{Bd}}^2}  = \sqrt {{{40}^2} + {{60}^2}}  \approx 72,1\,\,\left( {km/h} \right)\\\tan \alpha  = \dfrac{{{v_{Ad}}}}{{{v_{Bd}}}} = \dfrac{{40}}{{60}} \Rightarrow \alpha  \approx 33,{7^0}\end{array}\)

  Vậy người trên ô tô A nhìn thấy ô tô chuyển động với vận tốc 72,1 km theo hướng \(33,{7^0}\) Đông – Bắc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com