Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy với tốc độ trung bình 5 m/s trong thời gian 4 min. Sau đó người ấy giảm tốc độ còn 4 m/s trong thời gian 3 min.

Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy với tốc độ trung bình 5 m/s trong thời gian 4 min. Sau đó người ấy giảm tốc độ còn 4 m/s trong thời gian 3 min.

Câu 1: Hỏi người đó chạy được quãng đường bằng bao nhiêu?

A. 192 m.

B. 1,92 km.

C. 3,2 km.

D. 1,38 km.

Câu hỏi : 577185

Phương pháp giải:

Quãng đường: s = v.t

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quãng đường chạy được của người đó là:

  \(\begin{array}{l}s = {s_1} + {s_2} = {v_1}{t_1} + {v_2}{t_2}\\ \Rightarrow s = 5.4.60 + 4.3.60 = 1920\,\,\left( m \right) = 1,92\,\,\left( {km} \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Tốc độ trung bình trong toàn bộ thời gian chạy bằng bao nhiêu?

A. 5,74 m/s.

B. 5,47 m/s.

C. 4,57 m/s.

D. 7,45 m/s.

Câu hỏi : 577186

Phương pháp giải:

Tốc độ trung bình: \(v = \dfrac{s}{{{t_1} + {t_2}}}\)

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tốc độ trung bình của người đó trong toàn bộ thời gian chạy là:

  \(v = \dfrac{s}{{{t_1} + {t_2}}} = \dfrac{{1920}}{{\left( {3 + 4} \right).60}} \approx 4,57\,\,\left( {m/s} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com