`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

Một vật dao động điều hòa với T. Hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật đi từ   đến  

Câu 61643: Một vật dao động điều hòa với T. Hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật đi từ   đến  

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi : 61643

Phương pháp giải:

Phương pháp : Ứng dụng đường tròn lượng giác và công thức $$\Delta t = {\alpha  \over \omega } = {{\alpha .T} \over {2\pi }}$$

 • Đáp án : B
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B

   Từ đường tròn lượng giác ta thấy thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí $${A \over 2}$$ đến $$ - {{A\sqrt 3 } \over 2}$$ thì quét được 1 góc $${\pi  \over 2}$$ vậy  áp dụng mối liên hệ gữa góc quét α  và khoảng thời gian ∆t thì ta có: $$\alpha  = {\pi  \over 2} =  > \Delta t = {\alpha  \over \omega } = {{{\pi  \over 2}.T} \over {2\pi }} = {T \over 4}$$

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com