Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Trong số các este mạch hở có công thức phân tử C4H6O2 thì có bao nhiêu este khi đun nóng với dung dịch NaOH cho sản phẩm có phản ứng tráng gương?

Câu 61657: Trong số các este mạch hở có công thức phân tử C4H6O2 thì có bao nhiêu este khi đun nóng với dung dịch NaOH cho sản phẩm có phản ứng tráng gương?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu hỏi : 61657

Phương pháp giải:

Este khi đun nóng trong NaOH cho sản phẩm có phản ứng tráng gương ⟹ Este thủy phân sinh ra sản phẩm có đầu HCOO- hoặc anđehit.

 • Đáp án : C
  (12) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Este khi đun nóng trong NaOH cho sản phẩm có phản ứng tráng gương ⟹ Este thủy phân sinh ra sản phẩm có đầu HCOO- hoặc anđehit.

  Các este thỏa mãn là:

  HCOOCH=CH-CH3 (cis - trans)

  HCOOCH2-CH=CH2

  HCOOC(CH3)=CH2

  CH3-COOCH=CH2

  ⟹ Có 5 đồng phân

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com