Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Khi cho một este X thủy phân trong môi trường kiềm thu được một chất rắn Y và hơi rượu Z. Đem chất rắn Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đun nóng thu được axit axetic. Còn đem oxi hóa rượu Z thu được anđehit T (T có khả năng tráng bạc theo tỷ lệ 1 : 4). Vậy công thức cấu tạo của X là

Câu 61659: Khi cho một este X thủy phân trong môi trường kiềm thu được một chất rắn Y và hơi rượu Z. Đem chất rắn Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đun nóng thu được axit axetic. Còn đem oxi hóa rượu Z thu được anđehit T (T có khả năng tráng bạc theo tỷ lệ 1 : 4). Vậy công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOC2H5

B. HCOOC3H7

C. C2H5COOCH3

D. CH3COOCH3

Câu hỏi : 61659
Phương pháp giải:

Dựa vào các dữ kiện của đề bài để lập luận suy ra CTCT của este X.

 • Đáp án : D
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  * X + kiềm → Y + H2SO4 → CH3COOH 

  => X là este của CH3COOH 

  * X + kiềm → Z \(\overset{[O]}{\rightarrow}\) Andehit  → 4Ag

  => Anđehit là HCHO => Z là CH3OH

  => X là CH3COOCH3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com