Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\). Đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình vẽ bên dưới.

Biết rằng \(f\left( 0 \right) + f\left( 1 \right) - 2f\left( 2 \right) = f\left( 4 \right) - f\left( 3 \right)\). Giá trị nào sau đây là giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên đoạn \(\left[ {0;4} \right]\) ?

Câu 672024: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\). Đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình vẽ bên dưới.

Biết rằng \(f\left( 0 \right) + f\left( 1 \right) - 2f\left( 2 \right) = f\left( 4 \right) - f\left( 3 \right)\). Giá trị nào sau đây là giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên đoạn \(\left[ {0;4} \right]\) ?

A. \(f\left( 1 \right)\).

B. \(f\left( 0 \right)\).

C. \(f\left( 3 \right)\).

D. \(f\left( 4 \right)\).

Câu hỏi : 672024
Phương pháp giải:

Lập bảng biến thiên và so sánh

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị của hàm f'(x) ta có bảng biến thiên.

  Vậy giá trị lớn nhất \(M = f(2)\)

  Hàm số đồng biến trên khoảng \((0;2)\) nên \(f(2) > f(1) = f(2) - f(1) > 0\).

  Hàm số nghịch biến trên khoảng \((2;4)\) nên \(f(2) > f(3) =  > f(2) - f(3) > 0\).

  Theo giả thuyết: \(f(0) + f(1) - 2f(2) = f(4) - f(3)\).

  \( \Leftrightarrow f(0) - f(4) = f(2) - f(1) + f(2) - f(3) > 0 \Rightarrow f(0) > f(4)\)

  Vậy giá trị nhỏ nhất \(m = f(4)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com