Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

Số nghiệm thực của phương trình \(f'\left( {4 - 3f\left( x \right)} \right) = 0\)

Câu 672281: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

Số nghiệm thực của phương trình \(f'\left( {4 - 3f\left( x \right)} \right) = 0\)

A. \(12\).

B. \(9\).

C. \(11\).  

D. \(10\).

Câu hỏi : 672281

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng tương giao hàm số

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(f'\left( {4 - 3f\left( x \right)} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}4 - 3f\left( x \right) =  - 1\\4 - 3f\left( x \right) = 2\\4 - 3f\left( x \right) = 5\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}f\left( x \right) = \dfrac{5}{3} & \left( 1 \right)\\f\left( x \right) = \dfrac{2}{3} & \left( 2 \right)\\f\left( x \right) =  - \dfrac{1}{3} & \left( 3 \right)\end{array} \right.\)

  Dựa vào bảng biến thiên ta thấy:

  (1) có 2 nghiệm phân biệt

  (2) có 4 nghiệm phân biệt

  (3) có 4 nghiệm phân biệt

  Vậy phương trình đã cho có 10 nghiệm thực phân biệt

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com