Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiếp tuyến với đồ thị hàm số \(y = {\log _3}\left( {2x + 4} \right)\) tại điểm có hoành độ \(x =  - \dfrac{3}{2}\) có phương trình là

Câu 672284: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số \(y = {\log _3}\left( {2x + 4} \right)\) tại điểm có hoành độ \(x =  - \dfrac{3}{2}\) có phương trình là

A. \(y = \dfrac{{2x + 3}}{{\ln 3}}\).

B. \(y = \dfrac{{3x + 2}}{{\ln 3}}\).

C. \(y = \dfrac{{3x - 2}}{{\ln 3}}\).

D. \(y = \dfrac{{2x - 3}}{{\ln 3}}\).

Câu hỏi : 672284

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tiếp tuyến với đồ thị \(y = f\left( x \right)\) tại điểm \(x = {x_0}\) là \(y = y'\left( {{x_0}} \right)\left( {x - {x_0}} \right) + f\left( {{x_0}} \right)\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(y' = \dfrac{2}{{\left( {2x + 4} \right)\ln 3}} \Rightarrow y'\left( { - \dfrac{3}{2}} \right) = \dfrac{2}{{\ln 3}}\)

  Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = {\log _3}\left( {2x + 4} \right)\) tại điểm có hoành độ \(x =  - \dfrac{3}{2}\) là

  \(y = y'\left( { - \dfrac{3}{2}} \right)\left( {x + \dfrac{3}{2}} \right) + y\left( {\dfrac{3}{2}} \right) = \dfrac{2}{{\ln 3}}\left( {x + \dfrac{3}{2}} \right) = \dfrac{{2x + 3}}{{\ln 3}}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com