Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kĩ sư A làm việc cho công ty X với mức lương khởi điểm là 10 triệu đồng/tháng. Sau mỗi năm, tiền lương hàng tháng tăng thêm \(8\% \) so với năm trước đó. Hỏi tổng tiền lương của kĩ sư A sau đúng 5 năm làm việc (làm tròn đến hàng nghìn đồng) là bao nhiêu?

Câu 672288: Kĩ sư A làm việc cho công ty X với mức lương khởi điểm là 10 triệu đồng/tháng. Sau mỗi năm, tiền lương hàng tháng tăng thêm \(8\% \) so với năm trước đó. Hỏi tổng tiền lương của kĩ sư A sau đúng 5 năm làm việc (làm tròn đến hàng nghìn đồng) là bao nhiêu?

A. \(703992000\).

B. \(707076000\).

C. \(70452000\).

D. \(697816000\).

Câu hỏi : 672288

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức lãi kép

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau năm đầu tiên kĩ sư A có số tiền là \({10^7}.12 = {12.10^7}\) (đồng)

  Sau 5 năm tổng tiền lương của kĩ sư A là \(T = A{\left( {1 + r} \right)^n} = {12.10^7}.\dfrac{{{{\left( {1 + 8\% } \right)}^5} - 1}}{{8\% }} = 703992115\) (đồng)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com