Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập hợp nghiệm của bất phương trình \({\log _2}\left( {x + 1} \right) < 3\) là:

Câu 672418: Tập hợp nghiệm của bất phương trình \({\log _2}\left( {x + 1} \right) < 3\) là:

A. \(S = \left( { - 1;\,\,8} \right)\).

B. \(S = \left( { - \infty ;\,\,7} \right)\).

C. \(S = \left( { - \infty ;\,\,8} \right)\).

D. \(S = \left( { - 1;\,\,7} \right)\).

Câu hỏi : 672418

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({\log _2}x < b \Leftrightarrow x < {2^b}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({\log _2}\left( {x + 1} \right) < 3 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + 1 > 0\\x + 1 < {2^3}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x >  - 1\\x < 7\end{array} \right. \Leftrightarrow  - 1 < x < 7\)

  Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(S = \left( { - 1;\,\,7} \right)\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com