Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right) = 1 + 3\cos 3x\). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Câu 672419: Cho hàm số \(f\left( x \right) = 1 + 3\cos 3x\). Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. \(\int {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = x + 3\sin 2x + C\).

B. \(\int {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = x + \sin 3x + C\).

C. \(\int {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = x - \sin 3x + C\).

D. \(\int {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = x - 3\sin 3x + C\).

Câu hỏi : 672419

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Áp dụng các nguyên hàm của các hàm cơ bản.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\int {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = \int {\left( {1 + 3\cos 3x} \right){\rm{d}}x}  = \int {1{\rm{d}}x{\rm{ }}} {\rm{ + 3}}\int {\cos 3x{\rm{d}}x}  = x + \sin 3x + C\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com