Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tích phân  \(\int\limits_1^2 {\dfrac{{dx}}{{3x - 2}}} \) bằng

Câu 672420: Tích phân  \(\int\limits_1^2 {\dfrac{{dx}}{{3x - 2}}} \) bằng

A. \(2\ln 2\)

B. \(\dfrac{1}{3}\ln 2\)

C. \(\dfrac{2}{3}\ln 2\)

D. \(\ln 2\)

Câu hỏi : 672420

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đưa vào vi phân hoặc đổi biến tính tích phân.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\int\limits_1^2 {\dfrac{{dx}}{{3x - 2}}}  = \left. {\dfrac{1}{3}\ln \left| {3x - 2} \right|} \right|_1^2 = \dfrac{1}{3}\left( {\ln 4 - \ln 1} \right) = \dfrac{2}{3}\ln 2\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com