Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(\int\limits_1^2 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  =  - 3\) và \(\int\limits_2^3 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = 4\). Khi đó \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right){\rm{d}}x} \) bằng

Câu 672421: Cho \(\int\limits_1^2 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  =  - 3\) và \(\int\limits_2^3 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = 4\). Khi đó \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right){\rm{d}}x} \) bằng

A. 12.

B. 7.

C. 1.

D. \( - 12\).

Câu hỏi : 672421

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất \(\int\limits_a^b {f\left( x \right){\rm{d}}x}  + \int\limits_b^c {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = \int\limits_a^c {f\left( x \right){\rm{d}}x} \)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right){\rm{d}}x} \)\( = \int\limits_1^2 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  + \int\limits_2^3 {f\left( x \right){\rm{d}}x} \)\( =  - 3 + 4\)\( = 1\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com