Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp \(S.ABC\) có cạnh bên \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy \(\left( {ABC} \right)\). Biết \(SA = a\), tam giác \(ABC\) là tam giác vuông cân tại \(A\), \(AB = 2a\). Tính theo \(a\) thể tích \(V\) của khối chóp \(S.ABC\).

Câu 672422: Cho hình chóp \(S.ABC\) có cạnh bên \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy \(\left( {ABC} \right)\). Biết \(SA = a\), tam giác \(ABC\) là tam giác vuông cân tại \(A\), \(AB = 2a\). Tính theo \(a\) thể tích \(V\) của khối chóp \(S.ABC\).

A. \(V = \dfrac{{{a^3}}}{6}\).

B. \(V = \dfrac{{{a^3}}}{2}\).

C. \(V = \dfrac{{2{a^3}}}{3}\).

D. \(V = 2{a^3}\).

Câu hỏi : 672422
Phương pháp giải:

Tính thể tích khối chóp: \({V_{S \cdot ABC}} = \dfrac{1}{3}SA.{S_{\Delta ABC}}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích tam giác \(ABC\) vuông cân tại \(A\) là: \({S_{ABC}} = \dfrac{1}{2}AB.AC = \dfrac{1}{2}2a.2a = 2{a^2}\).

  Thể tích khối chóp \(S.ABC\) là: \({V_{S.ABC}} = \dfrac{1}{3}SA.{S_{ABC}} = \dfrac{1}{3}.a.2{a^2} = \dfrac{{2{a^3}}}{3}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com