Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình \({4^x} - 2\left( {m + 1} \right){.2^x} + 3m - 8 = 0\) có hai nghiệm trái dấu khi \(m \in \left( {a;b} \right)\). Giá trị của \(P = b - a\) là

Câu 672429: Phương trình \({4^x} - 2\left( {m + 1} \right){.2^x} + 3m - 8 = 0\) có hai nghiệm trái dấu khi \(m \in \left( {a;b} \right)\). Giá trị của \(P = b - a\) là

A. \(P = \dfrac{8}{3}\).

B. \(P = \dfrac{{19}}{3}\).

C. \(P = \dfrac{{15}}{3}\).

D. \(P = \dfrac{{35}}{3}\).

Câu hỏi : 672429

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đặt \(t = {2^x}\), ta có phương trình \({t^2} - 2\left( {m + 1} \right)t + 3m - 8 = 0\,\,\left( 1 \right)\).

Với \({x_1} < 0 < {x_2}\) thì \(0 < {2^{{x_1}}} < 1 < {2^{{x_2}}}\), nên phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu \({x_1}\), \({x_2}\) khi và chỉ khi phương trình \(\left( 1 \right)\) có hai nghiệm \(0 < {t_1} < 1 < {t_2}\).

Cô lập m tìm m thỏa mãn điều kiện nghiệm t

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt \(t = {2^x}\), ta có phương trình \({t^2} - 2\left( {m + 1} \right)t + 3m - 8 = 0\,\,\left( 1 \right)\).

  Với \({x_1} < 0 < {x_2}\) thì \(0 < {2^{{x_1}}} < 1 < {2^{{x_2}}}\), nên phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu \({x_1}\), \({x_2}\) khi và chỉ khi phương trình \(\left( 1 \right)\) có hai nghiệm \(0 < {t_1} < 1 < {t_2}\).

  Ta có \(\left( 1 \right) \Leftrightarrow {t^2} - 2t - 8 = m\left( {2t - 3} \right)\,\,\left( 2 \right)\).

  Vì \(t = \dfrac{3}{2}\) không là nghiệm phương trình \(\left( 2 \right)\) nên: \(\left( 2 \right) \Leftrightarrow \dfrac{{{t^2} - 2t - 8}}{{2t - 3}} = m\,\,\,\,\,\left( 3 \right)\).

  Xét hàm số \(f\left( t \right) = \dfrac{{{t^2} - 2t - 8}}{{2t - 3}}\), với \(0 < t \ne \dfrac{3}{2}\).

  Ta có \(f'\left( t \right) = \dfrac{{2{t^2} - 6t + 22}}{{{{\left( {2t - 3} \right)}^2}}} > 0\) với \(0 < t \ne \dfrac{3}{2}\).

  Bảng biến thiên:

  Phương trình \(\left( 1 \right)\) có hai nghiệm \(0 < {t_1} < 1 < {t_2}\) khi và chỉ khi phương trình \(\left( 3 \right)\) có hai nghiệm \(0 < {t_1} < 1 < {t_2}\). Từ bảng biến thiên ta suy ra giá trị cần tìm của \(m\) là \(\dfrac{8}{3} < m < 9\).

  Như vậy \(a = \dfrac{8}{3}\), \(b = 9\). Do đó \(P = b - a = 9 - \dfrac{8}{3} = \dfrac{{19}}{3}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com