Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gọi \(S\)là tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ \(S\), xác suất để chọn được số có tích hai chữ số bằng \(8\) là

Câu 672434: Gọi \(S\)là tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ \(S\), xác suất để chọn được số có tích hai chữ số bằng \(8\) là

A. \(\dfrac{4}{{81}}\).

B. \(\dfrac{2}{{27}}\).

C. \(\dfrac{5}{{81}}\).

D. \(\dfrac{8}{{81}}\).

Câu hỏi : 672434

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc đếm.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi \(\overline {ab} \) là số tự nhiên có hai chữ số khác nhau.

  Chọn \(a\) có \(9\)cách.

  Chọn \(b\) có \(9\) cách.

  Do đó có \(9.9 = 81\) số có hai chữ số khác nhau.

  Gọi \(A\) là biến cố: “Chọn được số có tích hai chữ số bằng \(8\)”.

  Khi đó \(A = \left\{ {18,81,24,42} \right\}\)

  Vậy \(P\left( A \right) = \dfrac{4}{{81}}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com