Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đọc văn bản và thực hiện yêu cầu nêu bên dưới:

CẦN TẠO RA THÓI QUEN TỐT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Có thói quen tốt và thói quen xấu. Luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách, là thói quen tốt.

Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự là thói quen xấu. Có người biết phân biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ, khó sửa. Chẳng hạn vì thói quen hút thuốc lá, nên cũng có thói quen gạt tàn bừa bãi ra nhà, cả trong phòng khách lịch sự, sạch bong. Người biết lịch sự thì còn sửa một chút bằng cách xin chủ nhà cho mượn cái gạt tàn.

Một thói quen xấu ta thường gặp hằng ngày, ở bất cứ đâu là thói quen vứt rác bừa bãi. Ăn chuối xong cứ tiện tay là vứt toẹt ngay cái vỏ ra cửa, ra đường… Thói quen này thành tệ nạn… Một xóm nhỏ, con mương sau nhà thành con sông rác… Những nơi khuất, nơi công cộng, lâu ngày rác cứ ùn lên, khiến nhiều khu dân cư phải chịu hậu quả mất vệ sinh nặng nề.

Tệ hại hơn có người có cái cốc vỡ, cái chai vỡ cũng tiện tay ném ra đường. Vì thế trẻ em, cụ già giẫm phải, chảy máu chân rất nguy hiểm.

Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ. Cho nên mỗi người, mỗi gia đình hãy tự xem lại mình để tạo ra nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội?

(Ngữ văn 7, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014, tr.9-10)

Đọc văn bản và thực hiện yêu cầu nêu bên dưới:

CẦN TẠO RA THÓI QUEN TỐT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Có thói quen tốt và thói quen xấu. Luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách, là thói quen tốt.

Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự là thói quen xấu. Có người biết phân biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ, khó sửa. Chẳng hạn vì thói quen hút thuốc lá, nên cũng có thói quen gạt tàn bừa bãi ra nhà, cả trong phòng khách lịch sự, sạch bong. Người biết lịch sự thì còn sửa một chút bằng cách xin chủ nhà cho mượn cái gạt tàn.

Một thói quen xấu ta thường gặp hằng ngày, ở bất cứ đâu là thói quen vứt rác bừa bãi. Ăn chuối xong cứ tiện tay là vứt toẹt ngay cái vỏ ra cửa, ra đường… Thói quen này thành tệ nạn… Một xóm nhỏ, con mương sau nhà thành con sông rác… Những nơi khuất, nơi công cộng, lâu ngày rác cứ ùn lên, khiến nhiều khu dân cư phải chịu hậu quả mất vệ sinh nặng nề.

Tệ hại hơn có người có cái cốc vỡ, cái chai vỡ cũng tiện tay ném ra đường. Vì thế trẻ em, cụ già giẫm phải, chảy máu chân rất nguy hiểm.

Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ. Cho nên mỗi người, mỗi gia đình hãy tự xem lại mình để tạo ra nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội?

(Ngữ văn 7, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014, tr.9-10)

Quảng cáo

Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại nào?

A. Văn bản văn học.

B. Văn bản hành chính.

C. Văn bản thông tin.

D. Văn bản nghị luận.

Câu hỏi : 672673
Phương pháp giải:

Dựa các vào các kiểu văn bản đã học.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Văn bản: Văn bản nghị luận.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Dòng nào sau đây là lý lẽ của văn bản?

A. Có thói quen tốt và thói quen xấu.

B. Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự là thói quen xấu.

C. Một xóm nhỏ, con mương sau nhà thành con sông rác.

D. Vì thế trẻ em, cụ già giẫm phải, chảy máu chân rất nguy hiểm.

Câu hỏi : 672674
Phương pháp giải:

Căn cứ đoạn trích, phân tích.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có thói quen tốt và thói quen xấu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: "Tệ hại hơn có người có cái cốc vỡ, cái chai vỡ cũng tiện tay ném ra đường. Vì thế trẻ em, cụ già giẫm phải, chảy máu chân rất nguy hiểm" thể hiện thái độ gì của tác giả?

A. Đồng tình, lo lắng.

B. Phản đối, tức giận.

C. Không đồng tình.

D. Thông cảm, chia sẻ.

Câu hỏi : 672675
Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thái độ: Phản đối, tức giận.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Dòng nào sau đây nêu đúng lời đề nghị của tác giả bài viết với bạn đọc?

A. Loại bỏ thói quen xấu của mỗi người, mỗi gia đình ra khỏi đời sống;

B. Mỗi người, mỗi gia đình tự xem xét để xây dựng nếp sống đẹp, văn minh;

C. Mỗi người rèn thói quen tốt để tạo nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội;

D. Phân biệt thói quen tốt và thói quen xấu trong đời sống xã hội ngày nay.

Câu hỏi : 672676
Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mỗi người, mỗi gia đình tự xem xét để xây dựng nếp sống đẹp, văn minh;

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Tác giả đã sử dụng cách nào để trình bày vấn đề trong văn bản?

A. Phân tích tác hại của thói quen xấu để nhắc nhở mọi người tạo ra nếp sống văn minh.

B. Phân biệt thói quen tốt và thói quen xấu để khuyên nhủ mọi người cần có lối sống đẹp.

C. Ca ngợi thói quen tốt và lên án thói quen xấu để nhắc mọi người tạo ra nếp sống đẹp.

D. Phản đối thói quen vứt rác bừa bãi đã trở thành tật khó bỏ, tệ nạn của xã hội hiện đại.

Câu hỏi : 672677
Phương pháp giải:

Căn cứ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phân tích tác hại của thói quen xấu để nhắc nhở mọi người tạo ra nếp sống văn minh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: Nhan đề bài viết có ý nghĩa gì?

A. Nêu ra vấn đề người viết cần bàn.      

B. Vừa nêu ý kiến vừa dùng làm lý lẽ.

C. Nêu vấn đề và ý kiến của người viết.

D. Nêu ý kiến và thái độ của người viết.

Câu hỏi : 672678
Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ý nghĩa nhan đề: Nêu vấn đề và ý kiến của người viết.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: Nếu câu “Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự là thói quen xấu” được viết lại thành "Thói quen xấu là hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự" thì ý nghĩa câu thay đổi như thế nào?

A. Từ câu có tính nhấn mạnh chuyển sang câu không có tính nhấn mạnh.

B. Từ việc nêu cụ thể đối tượng cần nói đến chuyển sang nhấn mạnh đối tượng.

C. Từ việc nhấn mạnh ý chuyển sang việc nêu cụ thể đối tượng cần nói đến.

D. Từ việc liệt kê đầy đủ các đối tượng sang nhấn mạnh các đối tượng.

Câu hỏi : 672679
Phương pháp giải:

Căn cứ đoạn trích, phân tích.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ý nghĩa trật tự từ: Từ việc nhấn mạnh ý chuyển sang việc nêu cụ thể đối tượng cần nói đến.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: Từ "hậu quả" trong câu "Những nơi khuất, nơi công cộng, lâu ngày rác cứ ùn lên, khiến nhiều khu dân cư phải chịu hậu quả mất vệ sinh nặng nề" được hiểu như thế nào?

A. Kết quả xấu về sau.

B. Kết quả xấu cuối cùng.

C. Kết quả lâu dài về sau.

D. Kết quả không mong muốn.

Câu hỏi : 672680
Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hậu quả: Kết quả xấu về sau.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: “Ăn chuối xong cứ tiện tay là vứt toẹt ngay cái vỏ ra cửa, ra đường…” dấu ba chấm có tác dụng gì?

A. Dùng để cho biết còn nhiều thông tin mà người viết không thể liệt kê hết.

B. Để diễn tả lời nói, cảm xúc ngập ngừng, bỡ ngỡ, đứt quãng.

C. Làm giảm nhịp điệu câu văn, lời nói nào đó.

D. Ngăn cách các vế trong câu ghép.

Câu hỏi : 672681
Phương pháp giải:

Căn cứ bài dấu ba chấm.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tác dụng: Dùng để cho biết còn nhiều thông tin mà người viết không thể liệt kê hết.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: “Luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách, là thói quen tốt” câu trên sử dụng biện pháp tu từ gì?

A. Nhân hóa.

B. Ẩn dụ.

C. Điệp ngữ.

D. Liệt kê.Giải Câu 1 () - 0

Câu hỏi : 672682
Phương pháp giải:

Căn cứ bài điệp ngữ,

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  “Luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách, là thói quen tốt” => Liệt kê.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com