Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tam giác thứ nhất có độ dài các cạnh là: \(2,6\;{\rm{cm}};7,1\;{\rm{cm}};8\;{\rm{cm}}\). Tam giác thứ hai có độ dài các cạnh là: \(7,8\;{\rm{cm}};21,3\;{\rm{cm}};24\;{\rm{cm}}\). Hỏi hai tam giác đó có đồng dạng không? Vì sao?

Câu 672753: Tam giác thứ nhất có độ dài các cạnh là: \(2,6\;{\rm{cm}};7,1\;{\rm{cm}};8\;{\rm{cm}}\). Tam giác thứ hai có độ dài các cạnh là: \(7,8\;{\rm{cm}};21,3\;{\rm{cm}};24\;{\rm{cm}}\). Hỏi hai tam giác đó có đồng dạng không? Vì sao?

Câu hỏi : 672753

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Trường hợp đồng dạng thứ nhất: cạnh - cạnh - cạnh: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\dfrac{{2,6}}{{7,8}} = \dfrac{{7,1}}{{21,3}} = \dfrac{8}{{24}}\left( { = \dfrac{1}{3}} \right)\).

  Vậy hai tam giác đã cho đồng dạng theo trường hợp c-c-c

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com