Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_1} = 3,\,\,{u_4} =  - 24\) và công bội q. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 673308: Cho cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_1} = 3,\,\,{u_4} =  - 24\) và công bội q. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. \(q =  - \dfrac{1}{2}\).

B. \(q =  - 2\).

C. \(q = \dfrac{1}{2}\).

D. \(q = 2\).

Câu hỏi : 673308

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân có số hạng đầu \({u_1}\), công bội q là: \({u_n} = {u_1}{q^{n - 1}}\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({u_4} = {u_1}{q^3} \Leftrightarrow  - 24 = 3.{q^3} \Leftrightarrow q =  - 2\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com