Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f\left( x \right) = 2\), tính \(I = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{1}{{f\left( x \right) - 5}}\).

Câu 673311: Cho \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f\left( x \right) = 2\), tính \(I = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{1}{{f\left( x \right) - 5}}\).

A. \(I =  - 5\).

B. \(I =  - \dfrac{1}{3}\).

C. \(I = \dfrac{1}{5}\).

D. \(I = 0\).

Câu hỏi : 673311
Phương pháp giải:

Sử dụng các tính chất của giới hạn hữu hạn.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(I = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{1}{{f\left( x \right) - 5}} = \dfrac{1}{{2 - 5}} =  - \dfrac{1}{3}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com