Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \dfrac{1}{5}{x^5} - \dfrac{1}{3}{x^3} + m\) trên đoạn \(\left[ {0;2} \right]\) bằng 2

Câu 673339: Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \dfrac{1}{5}{x^5} - \dfrac{1}{3}{x^3} + m\) trên đoạn \(\left[ {0;2} \right]\) bằng 2

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 673339

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giải phương trình mẫu số, tìm các nghiệm của mẫu số không bị triệt tiêu bởi nghiệm của tử số.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(y' = {x^4} - {x^2} = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0 \in \left[ {0;2} \right]\\x = 1 \in \left[ {0;2} \right]\\x =  - 1 \notin \left[ {0;2} \right]\end{array} \right.\)

  \(y\left( 0 \right) = m,\,\,y\left( 1 \right) =  - \dfrac{2}{{15}} + m,\,\,y\left( 2 \right) = \dfrac{{56}}{{15}} + m\)

  \( \Rightarrow \mathop {\max }\limits_{\left[ {0;2} \right]} y = y\left( 2 \right) = \dfrac{{56}}{{15}} + m = 2 \Leftrightarrow m =  - \dfrac{{26}}{{15}}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com