Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số bậc ba \(f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) có đồ thị như hình vẽ

Đồ thị hàm số \(g\left( x \right) = \dfrac{{\left( {{x^2} - 3x + 2} \right)\sqrt {x - 1} }}{{\left( {x - 4} \right)\left[ {{f^2}\left( x \right) - f\left( x \right)} \right]}}\) có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

Câu 673340: Cho hàm số bậc ba \(f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) có đồ thị như hình vẽ

Đồ thị hàm số \(g\left( x \right) = \dfrac{{\left( {{x^2} - 3x + 2} \right)\sqrt {x - 1} }}{{\left( {x - 4} \right)\left[ {{f^2}\left( x \right) - f\left( x \right)} \right]}}\) có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 673340

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giải phương trình mẫu số, tìm các nghiệm của mẫu số không bị triệt tiêu bởi nghiệm của tử số.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ĐKXĐ: \(x - 1 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 1\).

  +) Giải phương trình tử số \(\left( {{x^2} - 3x + 2} \right)\sqrt {x - 1}  = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x = 2\end{array} \right.\)

  +) Giải phương trình mẫu số \(\left( {x - 4} \right)\left[ {{f^2}\left( x \right) - f\left( x \right)} \right] = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 4\,\,\left( {tm} \right)\\f\left( x \right) = 0\\f\left( x \right) = 1\end{array} \right.\)

  Phương trình \(f\left( x \right) = 0\) có nghiệm kép \(x = 2 \ge 1\).

  Phương trình \(f\left( x \right) = 1\) có 1 nghiệm \(x = 1\) và 2 nghiệm khác lớn hơn 1, khác 2.

  Do đó phương trình mẫu số đều thoả mãn \(x \ge 1\) không bị triệt tiêu bởi các nghiệm của tử số.

  Vậy đồ thị hàm số đã cho có 5 đường tiệm cận đứng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com