Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình hộp \(ABCD.A'B'C'D'\) có đáy ABCD là hình bình hành có \(AB = a,\,\,AD = 3a\), \(\angle BAD = {120^0}\), \(AA' = \sqrt 3 a\), hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABCD) là trọng tâm tam giác ABD. Thể tích khối hộp \(ABCD.A'B'C'D'\) là:

Câu 673342: Cho hình hộp \(ABCD.A'B'C'D'\) có đáy ABCD là hình bình hành có \(AB = a,\,\,AD = 3a\), \(\angle BAD = {120^0}\), \(AA' = \sqrt 3 a\), hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABCD) là trọng tâm tam giác ABD. Thể tích khối hộp \(ABCD.A'B'C'D'\) là:

A. \(\dfrac{{2{a^3}\sqrt 5 }}{3}\).

B. \(2{a^3}\sqrt 5 \).

C. \({a^3}\sqrt {15} \).

D. \(\dfrac{{{a^3}\sqrt 5 }}{2}\).

Câu hỏi : 673342

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Gọi O là tâm hình bình hành ABCD, H là trọng tâm tam giác ABD \( \Rightarrow A'H \bot \left( {ABCD} \right)\).

Vì \(\angle BAD = {120^0} \Rightarrow \angle ABC = {60^0}\). Áp dụng định lí Côsin trong tam giác ABC tính AC. Từ đó tính AH.

Áp dụng định lí Pytago trong tam giác vuông A’AH tính A’H.

Sử dụng công thức \({S_{\Delta ABC}} = \dfrac{1}{2}AB.BC.\sin \angle ABC\), từ đó tính diện tích hình bình hành ABCD.

Tính thể tích \({V_{ABCD.A'B'C'D'}} = A'H.{S_{ABCD}}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi O là tâm hình bình hành ABCD, H là trọng tâm tam giác ABD \( \Rightarrow A'H \bot \left( {ABCD} \right)\).

  Vì \(\angle BAD = {120^0} \Rightarrow \angle ABC = {60^0}\).

  Áp dụng định lí Côsin trong tam giác ABC có:

  \(\begin{array}{l}A{C^2} = A{B^2} + B{C^2} - 2AB.BC.\cos \angle ABC\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {a^2} + 9{a^2} - 2.a.3a.\cos {60^0}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 7{a^2}\\ \Rightarrow AC = a\sqrt 7 \end{array}\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow AO = \dfrac{1}{2}AC = \dfrac{{a\sqrt 7 }}{2}\\ \Rightarrow AH = \dfrac{2}{3}AO = \dfrac{{a\sqrt 7 }}{3}\end{array}\)

  Áp dụng định lí Pytago trong tam giác vuông A’AH có:

  \(A'H = \sqrt {AA{'^2} - A{H^2}}  = \sqrt {{{\left( {\sqrt 3 a} \right)}^2} - {{\left( {\dfrac{{a\sqrt 7 }}{3}} \right)}^2}}  = \dfrac{{2\sqrt 5 a}}{3}\).

  Ta có: \({S_{\Delta ABC}} = \dfrac{1}{2}AB.BC.\sin \angle ABC = \dfrac{1}{2}.a.3a.\sin {60^0} = \dfrac{{3\sqrt 3 {a^2}}}{4}\)

  \( \Rightarrow {S_{ABCD}} = 2{S_{\Delta ABC}} = \dfrac{{3\sqrt 3 {a^2}}}{2}\)

  Vậy \({V_{ABCD.A'B'C'D'}} = A'H.{S_{ABCD}} = \dfrac{{2\sqrt 5 a}}{3}.\dfrac{{3\sqrt 3 {a^2}}}{2} = {a^3}\sqrt {15} \).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com