Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số \(y = {x^4} - 4m{x^2} - 1\) có 3 điểm cực trị trong đó có hai điểm cực tiểu và khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu bằng 8 là:

Câu 673344: Các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số \(y = {x^4} - 4m{x^2} - 1\) có 3 điểm cực trị trong đó có hai điểm cực tiểu và khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu bằng 8 là:

A. \(m =  - \dfrac{{25}}{4}\).

B. \(m =  - 8\).

C. \(m = 8\).

D. \(m = \dfrac{{25}}{4}\).

Câu hỏi : 673344

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính \(y'\), tìm điều kiện để phương trình \(y' = 0\) có 3 nghiệm phân biệt.

Xác định 2 điểm cực tiểu \({x_1},\,\,{x_2}\) của hàm số, giải phương trình \(\left| {{x_1} - {x_2}} \right| = 8\) tìm m.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(y' = 4{x^3} - 8mx = 0 \Leftrightarrow 4x\left( {{x^2} - 2m} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\{x^2} = 2m\,\,\left( * \right)\end{array} \right.\).

  Để hàm số có 3 điểm cực trị thì phương trình \(y' = 0\) có 3 nghiệm phân biệt \( \Rightarrow \) Phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt khác 0 \( \Rightarrow 2m > 0 \Leftrightarrow m > 0.\)

  Với \(m > 0\) ta có: \(y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = \sqrt {2m} \\x =  - \sqrt {2m} \end{array} \right.\), do đó 2 điểm cực tiểu của hàm số là \({x_1} = \sqrt {2m} ;\,\,{x_2} =  - \sqrt {2m} \).

  Để khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu bằng 8 thì \(\left| {{x_1} - {x_2}} \right| = 8 \Leftrightarrow 2\sqrt {2m}  = 8 \Leftrightarrow m = 8\,\,\left( {tm} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com