Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = x\left( {x - 1} \right){\left( {x + 1} \right)^2}{\left( {x + 3} \right)^3},\forall x \in R\). Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

Câu 673501: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = x\left( {x - 1} \right){\left( {x + 1} \right)^2}{\left( {x + 3} \right)^3},\forall x \in R\). Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. 1

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 673501
Phương pháp giải:

Điểm cực đại của hàm số là điểm f’(x) đi qua đổi dấu từ dương đến âm.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(f'\left( x \right) = x\left( {x - 1} \right){\left( {x + 1} \right)^2}{\left( {x + 3} \right)^3} = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 1\\x =  - 3\end{array} \right.\) (\(x =  - 1\) là nghiệm bội chẵn)

  Suy ra hàm số có 1 điểm cực đại

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com