Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: We last saw each other 20 years ago.

A. It is 20 years since we last saw each other.

B. We haven't seen each other since 20 years.

C. 20 years has passed since we have seen each other.

D. The last time we saw each other is 20 years ago.

Câu hỏi : 673708
Phương pháp giải:
Thì quá khứ đơn
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ

  Tạm dịch:

  Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là 20 năm trước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: "Don't put your fingers in your mouth again, Dan." said Dan's mother to him.

A. Dan's mother asked him not to put your fingers in your mouth again.

B. Dan's mother reminded him to put his fingers in his mouth again.

C. Dan's mother told him not to put his fingers in his mouth again.

D. Dan's mother threatened to put his fingers in his mouth again.

Câu hỏi : 673709
Phương pháp giải:
Câu trần thuật
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Told sb to + V nguyên thể: khuyên ai nên làm gì

  Tạm dịch:

  “Đừng cho ngón tay vào miệng nữa, Dan.” mẹ của Dan nói với anh ấy.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: It is required by law that all motorcyclists wear helmets while riding on public roads.

A. All motorcyclists can wear helmets while riding on public roads.

B. All motorcyclists might wear helmets while riding on public roads.

C. All motorcyclists have to wear helmets while riding on public roads.

D. All motorcyclists ought to wear helmets while riding on public roads.

Câu hỏi : 673710
Phương pháp giải:
Động từ khuyết thiếu
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  It is required: được yêu cầu = have to: phải

  Tạm dịch:

  Luật quy định tất cả người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm khi đi trên đường công cộng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com