Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khối nón có độ dài đường cao \(h\), độ dài đường sinh \(l\) và bán kính đáy \(r\). Thể tích \(V\) của khối nón được tính theo công thức nào dưới đây?

Câu 673758: Cho khối nón có độ dài đường cao \(h\), độ dài đường sinh \(l\) và bán kính đáy \(r\). Thể tích \(V\) của khối nón được tính theo công thức nào dưới đây?

A. \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h\) .

B. \(V = \pi {r^2}h\).

C. \(V = \pi rl\).

D. \(V = 2\pi rl\).

Câu hỏi : 673758

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Thể tích của khối nón có độ dài đường cao \(h\), độ dài đường sinh \(l\) và bán kính đáy \(r\) là \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể tích của khối nón đã cho là \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com