Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\), có số hạng đầu \({u_1} = 2\) và công sai \(d = 3\). Tìm số hạng thứ 3 của cấp số cộng

Câu 673780: Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\), có số hạng đầu \({u_1} = 2\) và công sai \(d = 3\). Tìm số hạng thứ 3 của cấp số cộng

A. \({u_3} = 8\).

B. \({u_3} = 11\).

C. \({u_3} = 7\).

D. \({u_3} = 9\).

Câu hỏi : 673780

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\), có số hạng đầu \({u_1}\) và công sai \(d\). Khi đó \({u_n} = {u_1} + \left( {n - 1} \right)d\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({u_3} = {u_1} + 2d = 2 + 3.2 = 8\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com