Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = {x^3} - 2\left( {m + 1} \right){x^2} + \left( {5m + 1} \right)x - 2m - 2\) có đồ thị là \(\left( {{C_m}} \right),\,\,m\) là tham số. Tập \(S\) là tập hợp các giá trị nguyên của \(m\) và \(m \in \left( { - 2024;2024} \right)\) để \(\left( {{C_m}} \right)\) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt \(A\left( {2;0} \right),\,\,B,\,\,C\) sao cho trong hai điểm \(B,\,\,C\) có một điểm nằm trong và một điểm nằm ngoài đường tròn có phương trình \({x^2} + {y^2} = 1\). Tính số phần tử của \(S\)

Câu 673793: Cho hàm số \(y = {x^3} - 2\left( {m + 1} \right){x^2} + \left( {5m + 1} \right)x - 2m - 2\) có đồ thị là \(\left( {{C_m}} \right),\,\,m\) là tham số. Tập \(S\) là tập hợp các giá trị nguyên của \(m\) và \(m \in \left( { - 2024;2024} \right)\) để \(\left( {{C_m}} \right)\) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt \(A\left( {2;0} \right),\,\,B,\,\,C\) sao cho trong hai điểm \(B,\,\,C\) có một điểm nằm trong và một điểm nằm ngoài đường tròn có phương trình \({x^2} + {y^2} = 1\). Tính số phần tử của \(S\)

A. 4044.

B. 2022.

C. 2021.

D. 4042.

Câu hỏi : 673793

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Biện luận theo giả thiết tìm \(m\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình hoành độ giao điểm: \({x^3} - 2\left( {m + 1} \right){x^2} + \left( {5m + 1} \right)x - 2m - 2 = 0\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left( {x - 2} \right)\left( {{x^2} - 2mx + m + 1} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\{x^2} - 2mx + m + 1 = 0\,\,\left( 1 \right)\end{array} \right.\end{array}\)

  Để \(\left( {{C_m}} \right) \cap Ox\) tại 3 điểm phân biệt thì \(\left\{ \begin{array}{l}\Delta ' = {m^3} - m - 1 > 0\\{2^2} - 2m.2 + m + 1 \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{m^2} - m - 1 > 0\\ - 3m + 5 \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}m > \dfrac{{1 + \sqrt 5 }}{2} \approx 1,6\\m < \dfrac{{1 - \sqrt 5 }}{2} \approx  - 0,61\end{array} \right.\\m \ne \dfrac{5}{3}\end{array} \right.\)

  Xét \({x^2} - 2mx + m + 1 = 0\,\,\left( 1 \right) \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{x_1} = m + \sqrt {{m^2} - m - 1} \\{x_2} = m - \sqrt {{m^2} - m - 1} \end{array} \right.\)

  TH1: \(m > \dfrac{{1 + \sqrt 5 }}{2}\)

  Khi đó \(\left\{ \begin{array}{l}{x_1} = m + \sqrt {{m^2} - m - 1}  > 1\\{x_2} = m - \sqrt {{m^2} - m - 1}  < 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \sqrt {{m^2} - m - 1}  > m - 1 \Leftrightarrow {m^2} - m - 1 > {m^2} - 2m + 1 \Leftrightarrow m > 2\,\,\left( {TM} \right)\)

  TH2: \(m < \dfrac{{1 - \sqrt 5 }}{2}\)

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{x_1} + {x_2} = 2m < 0\\{x_1}{x_2} = m + 1 > 0\end{array} \right. \Rightarrow {x_1},\,\,{x_2} < 0\)

  Yêu cầu bài toán tương đường với

  \(\left\{ \begin{array}{l}\left| {{x_1}} \right| < 1\\\left| {{x_2}} \right| > 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left| {m - \sqrt {{m^2} - m - 1} } \right| > 1\\\left| {m + \sqrt {{m^2} - m - 1} } \right| < 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} - m + \sqrt {{m^2} - m - 1}  > 1\\ - 1 < m + \sqrt {{m^2} - m - 1}  < 1\end{array} \right. \Leftrightarrow m <  - \dfrac{2}{3}\) (TM)

  Vậy yêu cầu bài toán\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}m > 2\\m <  - \dfrac{2}{3}\end{array} \right.\\m \ne \dfrac{5}{3}\end{array} \right.\)

  Mà \(m\) nguyên, \(m \in \left( { - 2024;2024} \right)\) nên \(m \in \left\{ { - 2023; - 2022; \ldots ; - 1} \right\} \cup \left\{ {3;4; \ldots ;2023} \right\}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com