Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tuỳ theo các giá trị của \(m\), hãy giải phương trình ẩn \(x\) sau: \(\left( {{m^2} - 1} \right)x + 1 - m = 0.\)

Câu 673937: Tuỳ theo các giá trị của \(m\), hãy giải phương trình ẩn \(x\) sau: \(\left( {{m^2} - 1} \right)x + 1 - m = 0.\)

Câu hỏi : 673937

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Với \(a = 0,b = 0\) thì phương trình \(ax + b = 0\) có vô số nghiệm.

- Với \(a = 0,b \ne 0\) thì phương trình \(ax + b = 0\) vô nghiệm.

- Với \(a \ne 0\) thì phương trình \(ax + b = 0\) được giải như sau:

\(\begin{array}{l}ax + b = 0\\ax =  - b\\x =  - \dfrac{b}{a}\end{array}\)

Vậy phương trình \(ax + b = 0(a \ne 0)\) luôn có nghiệm duy nhất \(x = \dfrac{{ - b}}{a}\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Với \(m = 1\) ta có phương trình \(0.x + 0 = 0\) nên phương trình có nghiệm đúng với mọi x (tức là tập nghiệm là tập số thực \(\mathbb{R}\) )

  Với \(m =  - 1\) thì ta có phương trình \(0.x + 2 = 0\), phương trình này vô nghiệm

  Với \(m \ne  \pm 1\) ta có phương trình \(\left( {{m^2} - 1} \right)x + 1 - m = 0\)

  \(\begin{array}{l}\left( {{m^2} - 1} \right)x = m - 1\\x = \dfrac{{m - 1}}{{{m^2} - 1}} = \dfrac{{m - 1}}{{(m - 1)(m + 1)}} = \dfrac{1}{{m + 1}}\end{array}\)

  Khi \(m \ne  \pm 1\) thì phương trình \(\left( {{m^2} - 1} \right)x + 1 - m = 0\) luôn có nghiệm duy nhất \(x = \dfrac{1}{{m + 1}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com