Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải các phương trình sau:

a) \(\dfrac{x}{2} - \dfrac{1}{5} = 2 - \dfrac{x}{3}\);

b) \(1 - \dfrac{{x + 5}}{3} = \dfrac{{3(x - 1)}}{4}\);

c) \(\dfrac{{6(x - 2)}}{7} - 12 = \dfrac{{2(x - 7)}}{3}\)

Câu 673938: Giải các phương trình sau:

a) \(\dfrac{x}{2} - \dfrac{1}{5} = 2 - \dfrac{x}{3}\);

b) \(1 - \dfrac{{x + 5}}{3} = \dfrac{{3(x - 1)}}{4}\);

c) \(\dfrac{{6(x - 2)}}{7} - 12 = \dfrac{{2(x - 7)}}{3}\)

Câu hỏi : 673938

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phương trình bậc nhất \(ax + b = 0(a \ne 0)\) được giải như sau:

\(\begin{array}{l}ax + b = 0\\ax =  - b\\x =  - \dfrac{b}{a}\end{array}\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{\rm{a) }}\dfrac{x}{2} - \dfrac{1}{5} = 2 - \dfrac{x}{3}\\\dfrac{{15x - 6}}{{30}} = \dfrac{{60 - 10x}}{{30}}\\15x - 6 = 60 - 10x\\15x + 10x = 60 + 6\\25x = 66\\x = \dfrac{{66}}{{25}}\end{array}\)

  Vậy nghiệm của phương trình là \(x = \dfrac{{66}}{{25}}\)

  \(\begin{array}{l}{\rm{b) }}1 - \dfrac{{x + 5}}{3} = \dfrac{{3(x - 1)}}{4}\\\dfrac{{12 - 4(x + 5)}}{{12}} = \dfrac{{9(x - 1)}}{{12}}\\12 - 4x - 20 = 9x - 9\end{array}\)

  \(\begin{array}{l} - 4x - 9x =  - 9 - 12 + 20\\ - 13x =  - 1\\x = \dfrac{1}{{13}}\end{array}\)

  Vậy nghiệm của phương trình là \(x = \dfrac{1}{{13}}\)

  \(\begin{array}{l}{\rm{c) }}\dfrac{{6(x - 2)}}{7} - 12 = \dfrac{{2(x - 7)}}{3}\\\dfrac{{18(x - 2) - 252}}{{21}} = \dfrac{{14(x - 7)}}{3}\\18x - 36 - 252 = 14x - 98\\18x - 14x = 36 + 252 - 98\\4x = 190\\x = \dfrac{{190}}{4} = \dfrac{{95}}{2}\end{array}\)

  Vậy nghiệm của phương trình là \(x = \dfrac{{95}}{2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com