Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bạn An đi bộ với vận tốc không đổi trong 45 phút trước khi chạy bộ trong nửa giờ với vận tốc gấp đôi vận tốc đi bộ. Bạn An di chuyển được quãng đường tổng cộng dài \(7\;{\rm{km}}\). Tính vận tốc đi bộ của bạn An.

Câu 674098: Bạn An đi bộ với vận tốc không đổi trong 45 phút trước khi chạy bộ trong nửa giờ với vận tốc gấp đôi vận tốc đi bộ. Bạn An di chuyển được quãng đường tổng cộng dài \(7\;{\rm{km}}\). Tính vận tốc đi bộ của bạn An.

A. 3 km/h

B. 3,2 km/h

C. 4 km/h

D. 4,5 km/h

Câu hỏi : 674098

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Bước 1: Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Toán về chuyển động đều: Quãng đường đi = Vận tốc \( \times \) Thời gian đi.

PT: Tổng quãng đường chạy là 7 km.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đổi 45 phút \( = 0,75\) giờ; nửa giờ \( = 0,5\) giờ .

  Gọi \(x(\;{\rm{km}}/{\rm{h}})\) là vận tốc đi bộ của bạn An. Điều kiện: \(x > 0\).

  Khi đó vận tốc chạy bộ của bạn An là \(2x(\;{\rm{km}}/{\rm{h}})\).

  Quãng đường bạn An đỉ bộ là \(0,75x(\;{\rm{km}})\).

  Quãng đường bạn An chạy bộ là \(2x.0,5 = x(\;{\rm{km}})\).

  Vì bạn An di chuyển quãng đường tổng cộng dài \(7\;{\rm{km}}\)nên ta có PT:

  \(\begin{array}{l}0,75x + x = 7\\1,75x = 7\\x = 4(TM)\end{array}\)

  Giá trị này của \(x\) thoả mãn điều kiện của ẩn.

  Vậy vận tốc đi bộ của bạn An là 4 km/h.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com