Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình thoi tâm \(O,SO \bot \left( {ABCD} \right)\). Góc giữa \(SA\) và mặt phẳng \(\left( {SBD} \right)\) là góc

Câu 673948: Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình thoi tâm \(O,SO \bot \left( {ABCD} \right)\). Góc giữa \(SA\) và mặt phẳng \(\left( {SBD} \right)\) là góc

A. \(\angle ASO\).

B. \(\angle SAO\).

C. \(\angle SAC\).

D. \(\angle ASB\).

Câu hỏi : 673948

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng và hình chiếu của nó trên mặt phẳng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(SO \bot \left( {ABCD} \right) \Rightarrow SO \bot AO\)

  \(ABCD\) là hình thoi tâm \(O \Rightarrow BD \bot AO\)

  Từ và, suy ra \(AO \bot \left( {SBD} \right)\).

  Vậy gócgiữa \(SA\) và mặt phẳng \(\left( {SBD} \right)\) là góc \(\angle ASO\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com