Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 40 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét).

a) Xác định số trung bình cộng, trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Mốt của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

Câu 673962: Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 40 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét).

a) Xác định số trung bình cộng, trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Mốt của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

Câu hỏi : 673962

Quảng cáo

Phương pháp giải:

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Tìm giá trị trung bình

  Giá trị trung bình của mẫu số liệu là

  \(\overline x  = \dfrac{{35.4 + 45.10 + 55.14 + 65.6 + 75.4 + 85.2}}{{40}} = 55,5\)

  Tìm trung vị

  Khoảng chứa trung vị \(\left[ {50;60} \right)\)

  Trung vị của mẫu số liệu là \({M_e} = 50 + \dfrac{{20 - 14}}{{14}} \cdot 10 \approx 54,29\)

  Tìm tứ phân vị

  Nhóm chứa trung vị thứ nhất \({Q_1}\) và nhóm chứa trung vị thứ hai \({Q_3}\) lần lượt là \(\left[ {40;50} \right),\left[ {60;70} \right)\).

  Khi đó:

  \(\begin{array}{*{20}{r}}{}&{{Q_1} = 40 + \dfrac{{10 - 4}}{{10}} \cdot 10 = 46}\\{}&{{Q_3} = 60 + \dfrac{{30 - 28}}{6} \cdot 10 = 63,3}\end{array}\)

  Vậy tứ phân vị của mẫu số liệu là \({Q_1} = 46,{Q_2} = 54,29,{Q_3} = 63,3\).

  b) Tìm mốt

  Nhóm chứa mốt: \(\left[ {50;60} \right)\)

  Mốt của mẫu số liệu: \({M_0} = 50 + \dfrac{4}{{4 + 8}} \cdot 10 \approx 53,3\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com