Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải các phương trình sau:

a) \({(0,3)^{x - 3}} = 1\).

b) \({5^{3x - 2}} = 25\).

c) \({9^{x - 2}} = {243^{x + 1}}\).

d) \({\log _{\dfrac{1}{2}}}(x + 1) =  - 3\).

e) \({\log _5}(3x - 5) = {\log _5}(2x + 1)\).

g) \({\log _{\dfrac{1}{7}}}(x + 9) = {\log _{\dfrac{1}{7}}}(2x - 1)\).

Câu 673963: Giải các phương trình sau:

a) \({(0,3)^{x - 3}} = 1\).

b) \({5^{3x - 2}} = 25\).

c) \({9^{x - 2}} = {243^{x + 1}}\).

d) \({\log _{\dfrac{1}{2}}}(x + 1) =  - 3\).

e) \({\log _5}(3x - 5) = {\log _5}(2x + 1)\).

g) \({\log _{\dfrac{1}{7}}}(x + 9) = {\log _{\dfrac{1}{7}}}(2x - 1)\).

Câu hỏi : 673963

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đưa về cùng cơ số.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) \({(0,3)^{x - 3}} = 1 \Leftrightarrow {(0,3)^{x - 3}} = {(0,3)^0} \Leftrightarrow x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3\)

  b) \({5^{3x - 2}} = 25 \Leftrightarrow {5^{3x - 2}} = {5^2} \Leftrightarrow 3x - 2 = 2 \Leftrightarrow 3x = 4 \Leftrightarrow x = \dfrac{4}{3}\)

  c) \({9^{x - 2}} = {243^{x + 1}} \Leftrightarrow {3^{2(x - 2)}} = {3^{3(x + 1)}} \Leftrightarrow 2x - 4 = 5x + 5 \Leftrightarrow  - 3x = 9 \Leftrightarrow x =  - 3\)

  d) \({\log _{\dfrac{1}{2}}}(x + 1) =  - 3\)  ĐКXĐ: \(x + 1 > 0 \Rightarrow x >  - 1\)

  \({\log _{\dfrac{1}{2}}}(x + 1) =  - 3 \Leftrightarrow {\log _{\dfrac{1}{2}}}(x + 1) = {\log _{\dfrac{1}{2}}}(8) \Leftrightarrow x + 1 = 8 \Leftrightarrow x = 7.\)

  \(e)\)\({\log _5}(3x - 5) = {\log _5}(2x + 1)\) ĐКXĐ: \(x > \dfrac{5}{3}\)

  \({\log _5}(3x - 5) = {\log _5}(2x + 1) \Leftrightarrow 3x - 5 = 2x + 1 \Leftrightarrow x = 6\)

  g) \({\log _{\dfrac{1}{7}}}(x + 9) = {\log _{\dfrac{1}{7}}}(2x - 1)\) ĐKXĐ: \(x > \dfrac{1}{2}\)

  \({\log _{\dfrac{1}{7}}}(x + 9) = {\log _{\dfrac{1}{7}}}(2x - 1) \Leftrightarrow x + 9 = 2x - 1 \Leftrightarrow x = 10\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com