Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp A tính phí 200 nghìn đồng lắp đặt ban đầu và cước phí là 120 nghìn đồng/tháng. Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp \({\rm{B}}\) miễn phí lắp đặt ban đầu và cước phí là 160 nghìn đồng/tháng. Hỏi với bao nhiêu tháng sử dụng thì chi phí sử dụng dịch vụ truyền hình cáp của hai nhà cung cấp này là như nhau?

Câu 674099: Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp A tính phí 200 nghìn đồng lắp đặt ban đầu và cước phí là 120 nghìn đồng/tháng. Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp \({\rm{B}}\) miễn phí lắp đặt ban đầu và cước phí là 160 nghìn đồng/tháng. Hỏi với bao nhiêu tháng sử dụng thì chi phí sử dụng dịch vụ truyền hình cáp của hai nhà cung cấp này là như nhau?

A. 6 tháng

B. 3 tháng

C. 4 tháng rưỡi

D. 5 tháng

Câu hỏi : 674099

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Bước 1: Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi \(x\) là số tháng sử dụng truyền hình cáp cần tìm. Điều kiện: \(x > 0\).

  Chi phí sử dụng dịch vụ truyền hình cáp của nhà cung cấp \({\rm{A}}\) sau \(x\) tháng là \(200 + 120x\) (nghìn đồng).

  Chi phí sử dụng dịch vụ truyền hình cáp của nhà cung cấp \({\rm{B}}\) sau \(x\) tháng là 160x (nghìn đồng).

  Theo đề bài, ta có phương trình: \(200 + 120x = 160x\).

  Giải phương trình này ta được \(x = 5\) (thoả mãn điều kiện của ẩn).

  Vậy với 5 tháng sử dụng thì chi phí sử dụng dịch vụ truyền hình cáp của hai nhà cung cấp là như nhau.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com