Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm ba số chẵn liên tiếp có tổng bằng 54 .

Câu 674100: Tìm ba số chẵn liên tiếp có tổng bằng 54 .

A. \(17,18,19\)

B. \(15,17,19\)

C. \(16,18,20\)

D. \(18,20,22\)

Câu hỏi : 674100

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Bước 1: Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số;

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số chã̃n thứ nhất là \({\rm{x}}(x \in \mathbb{N})\)

  Khi đó, số chẵn thứ hai, thứ ba lần lượt là \(x + 2;x + 4\)

  Vi tổng của ba số chẵn liên tiếp bằng 54 nên ta có phương trình:

  \(\begin{array}{l}x + x + 2 + x + 4 = 54\\3x + 6 = 54\\3x = 48\\x = 16{\rm{ (}}TM)\end{array}\)

  Vậy ba số chẵn liên tiếp cần tìm là \(16,18,20\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com