Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the questions.

Quảng cáo

Câu 1:   

A. home

B. hour

C. hand

D. hear

Câu hỏi : 674254
Phương pháp giải:
Phát âm h
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. home /həʊm/

  B. hour /ˈaʊə(r)/

  C. hand /hænd/

  D. hear /hɪə(r)/

  Phần gạch chân phương án B không được phát âm, còn lại phát âm là /h/.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:   

A. faced

B. mended

C. needed

D. waited

Câu hỏi : 674255
Phương pháp giải:
Phát âm ‘-ed’
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. faced /feɪst/

  B. mended /ˈmendɪd/

  C. needed /ˈniːdɪd/

  D. waited /ˈweɪtɪd/

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /tʃ/, /θ/, /ʃ/, /s/, /k/, /p/, /f/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/, /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại

  Phần gạch chân phương án A được phát âm là /t/, còn lại phát âm là /ɪd/.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com