Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp \(S \cdot ABC\) có đáy A B C là tam giác vuông cân tại \(A\) và \(AB = a\sqrt 2 \). Biết \(SA \bot (ABC)\) và \(SA = a\). Góc nhị diện [S, BC, A]

Câu 674466: Cho hình chóp \(S \cdot ABC\) có đáy A B C là tam giác vuông cân tại \(A\) và \(AB = a\sqrt 2 \). Biết \(SA \bot (ABC)\) và \(SA = a\). Góc nhị diện [S, BC, A]

A. \({30^^\circ }\).

B. \({45^^\circ }\).

C. \({60^^\circ }\).

D. \({90^^\circ }\).

Câu hỏi : 674466

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Góc nhị diện [S, BC, A] bằng góc \(\angle SMA\) với \(AM \bot BC\) tại M

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Kẻ \(AM \bot BC\) tại M ta có: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{(SBC) \cap (ABC) = BC}\\{(SAM) \bot BC}\\{(SAM) \cap (SBC) = SM}\\{(SAM) \cap (ABC) = AM}\end{array} \Rightarrow \angle \left( {(SBC),(ABC)} \right) = \angle \left( {SM,AM} \right).} \right.\)

  Góc nhị diện [S, BC, A] bằng góc \(\angle SMA\).

  Ta có \(\tan SMA = \dfrac{{SA}}{{AM}} = \dfrac{a}{a} = 1 \Rightarrow \angle SMA = {45^\circ }\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com