Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình lập phương \(ABCD \cdot {A^\prime }{B^\prime }{C^\prime }{D^\prime }\). Đường thẳng \(A{C^\prime }\) vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

Câu 674701: Cho hình lập phương \(ABCD \cdot {A^\prime }{B^\prime }{C^\prime }{D^\prime }\). Đường thẳng \(A{C^\prime }\) vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

A. \(\left( {{A^\prime }BD} \right)\).

B. \(\left( {{A^\prime }D{C^\prime }} \right)\).

C. \(\left( {{A^\prime }C{D^\prime }} \right)\).

D. \(\left( {{A^\prime }{B^\prime }CD} \right)\).

Câu hỏi : 674701

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{A'D \bot AD'}\\{A'D \bot C'D'\left( {C'D' \bot \left( {A'D'DA} \right)} \right)}\end{array}} \right. \Rightarrow A'D \bot \left( {AC'D'} \right) \Rightarrow A'D \bot AC'(1)\\\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{A'B \bot AB'}\\{A'B \bot B'C'\left( {B'C' \bot \left( {A'D'DA} \right)} \right)}\end{array}} \right. \Rightarrow A'B \bot \left( {A'BC'} \right) \Rightarrow A'B \bot AC'\left( 2 \right)\\\left( 1 \right)\left( 2 \right) \Rightarrow AC' \bot \left( {A'BD} \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com