Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu giá trị \(m\) nguyên để tập xác định của hàm số \(y = {\log _5}\left[ {{x^2} + 2(m - 2)x + 16} \right]\) là \(\mathbb{R}\) ?

Câu 674707: Có bao nhiêu giá trị \(m\) nguyên để tập xác định của hàm số \(y = {\log _5}\left[ {{x^2} + 2(m - 2)x + 16} \right]\) là \(\mathbb{R}\) ?

Câu hỏi : 674707

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\(a{x^2} + bx + c > 0,\forall x \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\Delta  < 0\\a > 0\end{array} \right.\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  \(y = {\log _5}\left[ {{x^2} + 2(m - 2)x + 16} \right]\) xác định trên \(\mathbb{R}\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow {x^2} + 2(m - 2)x + 16 > 0\,\forall x\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\Delta ' < 0\\1 > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow {\left( {m - 2} \right)^2} - 16 < 0\\ \Leftrightarrow {\left( {m - 2} \right)^2} < 16\\ \Leftrightarrow  - 4 < m - 2 < 4\\ \Leftrightarrow  - 2 < m < 6\\ \Rightarrow m \in \left\{ { - 1,0,1,...,5} \right\}\end{array}\)

  Vậy có tất cả 7 giá trị nguyên của x thỏa mãn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com