Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dốc là đoạn đường thẳng nối hai khu vực hay hai vùng có độ cao khác nhau. Độ dốc được xác định bằng góc giữa dốc và mặt phẳng nằm ngang, ở đó độ dốc lớn nhất là \(100{\rm{\% }}\), tương ứng với góc \({90^ \circ }\) (độ dốc \(10{\rm{\% }}\) tương ứng với góc \({9^o}\) ). Giả sử có hai điểm \(A,B\) nằm ở độ cao lần lượt là \(200{\rm{\;m}}\) và \(220{\rm{\;m}}\) so với mực nước biển và đoạn dốc \(AB\) dài \(120{\rm{\;m}}\). Độ dốc đó bằng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 674750: Dốc là đoạn đường thẳng nối hai khu vực hay hai vùng có độ cao khác nhau. Độ dốc được xác định bằng góc giữa dốc và mặt phẳng nằm ngang, ở đó độ dốc lớn nhất là \(100{\rm{\% }}\), tương ứng với góc \({90^ \circ }\) (độ dốc \(10{\rm{\% }}\) tương ứng với góc \({9^o}\) ). Giả sử có hai điểm \(A,B\) nằm ở độ cao lần lượt là \(200{\rm{\;m}}\) và \(220{\rm{\;m}}\) so với mực nước biển và đoạn dốc \(AB\) dài \(120{\rm{\;m}}\). Độ dốc đó bằng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu hỏi : 674750

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Xác định góc giữa hai mặt phẳng.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Mô hình hoá như hình vẽ, với \(AB\) là chiều dài con dốc, \(AH\) là độ cao của điểm \(A\) so với mặt nước biển, \(BK\) là độ cao của điểm \(B\) so với mặt nước biển, \(BI\) là chiều cao của con dốc, độ lớn của góc \(\angle BAI\) chỉ độ dốc.

  Ta có: \(AH = 200,BK = 220,AB = 120\).

  \(AHKB\) là hình chữ nhật \( \Rightarrow IK = AH = 200 \Rightarrow BI = BK - IK = 220 - 200 = 20\)

  Vì tam giác \(ABI\) vuông tại \(I\) nên ta có:

  \({\rm{sin}}\angle ABI = \dfrac{{BI}}{{AB}} = \dfrac{{20}}{{120}} = \dfrac{1}{6} \Rightarrow \angle ABI \approx 9,{59^ \circ }\) tương ứng với \(10,66{\rm{\% }}\)

  Vậy độ dốc của con dốc đó là \(10,66{\rm{\% }}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com