Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một thùng nước có dạng hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có \(AB = 5m,A{A^\prime } = 3m,AD = 4m\). Đáy bể là hình chữ nhật \({A^\prime }{B^\prime }{C^\prime }{D^\prime }\) được đặt trên một mặt phẳng nằm ngang.

a) Giải tích vì sao khi nước trong bể phẳng lặng, thì phần nước đó ứng với một khối hộp chữ nhật.

b) Tính mức nước trong bể (khoảng cách từ mặt nước đến đáy bể) khi thể tích phần nước trong bể là \(40\;{m^3}\).

Câu 674769: Một thùng nước có dạng hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có \(AB = 5m,A{A^\prime } = 3m,AD = 4m\). Đáy bể là hình chữ nhật \({A^\prime }{B^\prime }{C^\prime }{D^\prime }\) được đặt trên một mặt phẳng nằm ngang.

a) Giải tích vì sao khi nước trong bể phẳng lặng, thì phần nước đó ứng với một khối hộp chữ nhật.

b) Tính mức nước trong bể (khoảng cách từ mặt nước đến đáy bể) khi thể tích phần nước trong bể là \(40\;{m^3}\).

Câu hỏi : 674769

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đưa về công thức thể tích hình hộp chữ nhật.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Vì mặt phẳng chứa bề mặt nước song song với mặt đáy nên phần nước trong bể là khối hình lăng trụ đứng, có đáy \({A^\prime }{B^\prime }{C^\prime }{D^\prime }\) là hình chữ nhật nên phần nước trong bể là khối hộp chữ nhật.

  b) Mực nước trong bể là \(h = \dfrac{{40}}{{4 \cdot 5}} = 2(\;{\rm{m}})\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com