Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính số gia của hàm số \(y = \dfrac{{{x^2}}}{2}\) tại điểm \({x_0} =  - 1\) ứng với số gia \({\rm{\Delta }}x\).

Câu 674946: Tính số gia của hàm số \(y = \dfrac{{{x^2}}}{2}\) tại điểm \({x_0} =  - 1\) ứng với số gia \({\rm{\Delta }}x\).

A. \({\rm{\Delta }}y = \dfrac{1}{2}{({\rm{\Delta }}x)^2} - {\rm{\Delta }}x\).

B. \({\rm{\Delta }}y = \dfrac{1}{2}\left[ {{{({\rm{\Delta }}x)}^2} - {\rm{\Delta }}x} \right]\).

C. \({\rm{\Delta }}y = \dfrac{1}{2}\left[ {{{({\rm{\Delta }}x)}^2} + {\rm{\Delta }}x} \right]\).

D. \({\rm{\Delta }}y = \dfrac{1}{2}{({\rm{\Delta }}x)^2} + {\rm{\Delta }}x\).

Câu hỏi : 674946

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({\rm{\Delta }}y = f\left( {{x_0} + {\rm{\Delta }}x} \right) - f\left( {{x_0}} \right)\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \({\rm{\Delta }}y = f\left( {{x_0} + {\rm{\Delta }}x} \right) - f\left( {{x_0}} \right) = f\left( { - 1 + {\rm{\Delta }}x} \right) - f\left( { - 1} \right)\)

  \(\dfrac{{{{( - 1 + {\rm{\Delta }}x)}^2}}}{2} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{{1 - 2{\rm{\Delta }}x + {{({\rm{\Delta }}x)}^2}}}{2} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}{({\rm{\Delta }}x)^2} - {\rm{\Delta }}x\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com