Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = 2024\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} - 3} \right)\left( {{x^4} - 1} \right),\forall x \in \mathbb{R}\). Số điểm cực trị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) là

Câu 675198: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = 2024\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} - 3} \right)\left( {{x^4} - 1} \right),\forall x \in \mathbb{R}\). Số điểm cực trị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) là

A. 1 .

B. 4 .

C. 2 .

D. 3 .

Câu hỏi : 675198

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Điểm cực trị của hàm số là điểm f’(x) đi qua đổi dấu

Là nghiệm đơn hoặc nghiệm bội lẻ của phương trình \(f'\left( x \right) = 0\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(f'\left( x \right) = 2024\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} - 3} \right)\left( {{x^4} - 1} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x =  \pm \sqrt 3 \\x =  \pm 1\end{array} \right.\)

  Trong đó \(x = 1\) là nghiệm bội chẵn nên không là cực trị

  Vậy hàm số có tất cả 3 cực trị.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com